บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด"

บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด


69/8 ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/8 ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด

ได้แก่ 0105559009848
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอโฟร์ดี มีทรัพย์ตุล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*