บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ การให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารงาน (ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด


381 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

381 ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559009881
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โตเจริญพร โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*