บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด"

บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รวมถึงจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด


2277 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด ตั้งอยู่ที่

2277 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด

ได้แก่ 0105559009902
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาหาร จักรวาล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*