บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการกิจกรรมการผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด


21 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 22 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

21 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 22 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105559009929
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวลดัน โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*