บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายติดตั้ง ผ้าม่าน มู่ลี่ พรม วอลเปเปอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


125/411 ซอยเสรีไทย 95 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/411 ซอยเสรีไทย 95 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559009953
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนัชชาเดคคอเรชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*