บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้า เครื่องมือ วัดทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


414/54 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

414/54 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105559010021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี เอส ที โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*