บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด"

บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า เครื่องสำอางค์ อุปกรณ์เครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด


1/178 ถนนอ่อนนุช 17 แยก 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/178 ถนนอ่อนนุช 17 แยก 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010048
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มายด์ เฮ็ลท์แคร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*