บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด"

บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และสินค้าอุปโภค บริโภค อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด


313 อาคารThe Compound ห้องเลขที่ C4,A19-A20 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

313 อาคารThe Compound ห้องเลขที่ C4,A19-A20 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด

ได้แก่ 0105559010056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเอซิส อินโนเวทีฟ โกลบอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*