บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการสำรวจตรวจสอบความเสียหายของสินค้าและเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด


99/107 หมู่บ้านธีรินทร์ทาวน์ ซอยเพชรเกษม48 แยก20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/107 หมู่บ้านธีรินทร์ทาวน์ ซอยเพชรเกษม48 แยก20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559010064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอื้อ มารีน เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*