บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด"

บริษัท เอ.เอ็น.ดี  กู๊ดฟู๊ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายขนม อาหารแห้ง อาหารสด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด


17/65 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/65 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด

ได้แก่ 0105559010153
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.เอ็น.ดี กู๊ดฟู๊ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*