บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรับซื้อไม้ลัง ไม้พาเลท ไม้อัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด


13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.14 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

13 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซ.14 แยก 5 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010307
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสท์ ออน ดีส เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*