บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ซื้อ จัดหา จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบซ่อมบำรุง ให้คำแนะนำระบบกล้องวงจรปิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด


146 ซอยเจริญราษฎร์ 3 (วัดปรก) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

146 ซอยเจริญราษฎร์ 3 (วัดปรก) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010315
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*