บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด"

บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการ เป็นตัวแทน จัดหา จัดซื้อ รวมถึงติดตั้ง ทดสอบ เสาเข็มทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด


3/51 ซอยส.เกียรติชัย 1 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/51 ซอยส.เกียรติชัย 1 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559010340
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.บี.เค ไพล์เทสติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*