บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด"

บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด


3 ซอยลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยลาดพร้าว 93 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด

ได้แก่ 0105559010463
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซัน รีเพลซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*