บริษัท มัมมี่101 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัมมี่101 จำกัด"

บริษัท มัมมี่101 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัมมี่101 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัมมี่101 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้าสำหรับแม่และเด็กผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัมมี่101 จำกัด


47 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัมมี่101 จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท มัมมี่101 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัมมี่101 จำกัด

ได้แก่ 0105559010471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัมมี่101 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัมมี่101 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*