บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด"

บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการพัมนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด


52/23 ตรอกขุนนาวา ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

52/23 ตรอกขุนนาวา ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010552
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอล แอนด์ เอ็ม ไลฟ์พาร์ทเนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*