บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด"

บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เต็นท์รถมือสอง รับซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด


57 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

57 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สมโภช กู๊ดคาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*