บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบ รับทำให้คำปรึกษาและติดตั้ง เกี่ยวกับงานบูธ เอ็กซิบิชั่น งานสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด


42/7 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

42/7 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559010595
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ล้านเก้า (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*