บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด"

บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพาเลทไม้ พาเลทพลาสติกทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด


414/77 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

414/77 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ส.คุณาสิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด

ได้แก่ 0105559010641
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ส.คุณาสิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*