บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด"

บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การดำเนินการเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขายที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด


604/164 ซอยสาธุ 52 ศาลเจ้าเหมียวเกาะ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

604/164 ซอยสาธุ 52 ศาลเจ้าเหมียวเกาะ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010714
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาครา เรสซิเดนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*