บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด"

บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษา ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด


99/40 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/40 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105559010722
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเจเอสซี เอนเนอร์จี เอ็กเปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*