บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด"

บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายปลีก ส่ง อาหารเสริมสุขภาพ วิตามินทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด


559/102 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

559/102 ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด

ได้แก่ 0105559010803
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิวตี้ ไอดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*