บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด"

บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า บริการ ติดตั้ง ระบบแสง เสียง ระบบจัดการภาพ งานประชุมสัมนา งานอีเว้นท์ งานแสดง นิทรรศการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด


65 ซอยสังคมสงเคราะห์ 28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

65 ซอยสังคมสงเคราะห์ 28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด

ได้แก่ 0105559010901
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ แอม อาร์ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*