บริษัท เอก การาจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอก การาจ จำกัด"

บริษัท เอก การาจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอก การาจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอก การาจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอก การาจ จำกัด


196 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอก การาจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

196 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอก การาจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอก การาจ จำกัด

ได้แก่ 0105559010935
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอก การาจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอก การาจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*