บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด"

บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด


50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด

ได้แก่ 0105559010951
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพบูลย์ แอนด์ ตัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*