บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทน นายหน้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด


5/605 ซอยคู้บอน 20 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/605 ซอยคู้บอน 20 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559010986
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจอาร์เอ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*