บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด"

บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เมล็ดพันธุ์พืช ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด


10 ซอยนาคนิวาส14 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

10 ซอยนาคนิวาส14 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105559011117
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจแปน อะกรี ชาล์เล้นจ์ เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*