บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


16 ถนนสวัสดิการ2 ซอย 18 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

16 ถนนสวัสดิการ2 ซอย 18 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559011168
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปัว 38 ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*