บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด"

บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้า ด้านซอฟแวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด


1723/81 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1723/81 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559011192
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อิโนวา สมาร์ท เทคโนโลยี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*