บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด"

บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และงานอีเว้นท์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด


28 หมู่บ้านสวนแหลมทอง2 ซอย4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด ตั้งอยู่ที่

28 หมู่บ้านสวนแหลมทอง2 ซอย4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด

ได้แก่ 0105559011231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แก่นแท้ 999 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*