บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด"

บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านเสริมสวยและขายสินค้าเกี่ยวกับความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด


231 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

231 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ บูย่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด

ได้แก่ 0105559011257
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ บูย่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*