บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด


2/294 ซอยรามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/294 ซอยรามคำแหง 190/2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105559011265
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สปามารุ่งโรจน์(ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*