บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด"

บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด


261/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

261/2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559011320
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิรา พาร์ทเนอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*