บริษัท ดายุน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดายุน จำกัด"

บริษัท ดายุน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดายุน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดายุน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดายุน จำกัด


40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดายุน จำกัด ตั้งอยู่ที่

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ดายุน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดายุน จำกัด

ได้แก่ 0105559011419
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดายุน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดายุน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*