บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด"

บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ผลิตสินค้าทางการเกษตร พืชผลอบแห้ง สมุนไพรอบแห้งสินค้าสด แปรรูปสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด


223/88 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

223/88 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด

ได้แก่ 0105559011583
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรกสิการย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*