บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด"

บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำแนะนำปรึกษาและให้บริการ การลงทุนและประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด


128/135 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 12 ยูนิตเค ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด ตั้งอยู่ที่

128/135 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 12 ยูนิตเค ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด

ได้แก่ 0105559011702
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลู สกาย วินด์ พาวเวอร์ 58 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*