บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ถือหุ้นในบริษัท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด


571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1001 เอ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

571 อาคารอาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ห้องเลขที่ 1001 เอ ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559011788
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันซิ้น โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*