บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด"

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ(International) เพื่อให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวแก่วิสาหกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด


130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด ตั้งอยู่ที่

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด

ได้แก่ 0105559011877
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ไอเอชคิว) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*