บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด"

บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนร้านอาหารรับบริการสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านระบบเว็บไซด์ และแอพลิเคชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด


29/9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย67 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/9 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย67 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด

ได้แก่ 0105559011982
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แกร๊บฮาลาล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*