บริษัท เวิร์ค168 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิร์ค168 จำกัด"

บริษัท เวิร์ค168 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิร์ค168 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิร์ค168 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง อาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิร์ค168 จำกัด


2/259 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิร์ค168 จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/259 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เวิร์ค168 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิร์ค168 จำกัด

ได้แก่ 0105559011991
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิร์ค168 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิร์ค168 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*