บริษัท ไซเถบ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซเถบ จำกัด"

บริษัท ไซเถบ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซเถบ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซเถบ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซเถบ จำกัด


137 ซอยลาดพร้าว 80/3 (หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซเถบ จำกัด ตั้งอยู่ที่

137 ซอยลาดพร้าว 80/3 (หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไซเถบ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซเถบ จำกัด

ได้แก่ 0105559012091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซเถบ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซเถบ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*