บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด"

บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า สินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด


107 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

107 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด

ได้แก่ 0105559012172
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สปอร์ต เซอวิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*