บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


2 ซอยศรีนครินทร์ 2 (กรกนก) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยศรีนครินทร์ 2 (กรกนก) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559012229
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*