บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นนายหน้า การซื้อ การขายเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


312/23 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

312/23 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105559012253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สแควร์ เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*