บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด"

บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด


35/55 อาคารชุดแอ็บสแตร็กส์ เดอะซัน ชั้นที่ 5 อาคาร เอ ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/55 อาคารชุดแอ็บสแตร็กส์ เดอะซัน ชั้นที่ 5 อาคาร เอ ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด

ได้แก่ 0105559012300
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อะ กู๊ด เซิร์ฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*