บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อมาขายไปซึ่งสินค้าเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


222/18 หมู่บ้านพาทาโกเนีย 5 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

222/18 หมู่บ้านพาทาโกเนีย 5 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559012369
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 3 พี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*