บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสินค้าเพื่อเครื่องอุปโภคบริโภคเบ็ดเตล็ดประจำวัน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


116 ซอยโชติวัฒน์ 3 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

116 ซอยโชติวัฒน์ 3 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105559012385
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟลินเน่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*