บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด"

บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด


11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด ตั้งอยู่ที่

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด

ได้แก่ 0105559012393
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจสด้า แอบโซลูท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*