บริษัท กอล์ฟริช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กอล์ฟริช จำกัด"

บริษัท กอล์ฟริช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กอล์ฟริช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กอล์ฟริช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเปิดสอนกีฬากอล์ฟ ให้กับผู้ที่สนใจทุกระดับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กอล์ฟริช จำกัด


88/135 อาคารเดอะเดรส ชั้นที่ 22 ซอยพหลโยธิน11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กอล์ฟริช จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/135 อาคารเดอะเดรส ชั้นที่ 22 ซอยพหลโยธิน11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท กอล์ฟริช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กอล์ฟริช จำกัด

ได้แก่ 0105559012407
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กอล์ฟริช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กอล์ฟริช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*