บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด"

บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือในการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การฝึกอบรมและการวางแผน การพัฒนาบุคลากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด


230 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

230 ซอยเพชรเกษม 51 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด

ได้แก่ 0105559012431
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลแทนท์ซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*